Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Heideparkseweg

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Heideparkseweg in de wijk Goffert, Nijmegen Midden:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Midden.      


    

    

    

    

   

   

    

    

   

   

  
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Boerderijcomplex

Aan de Heideparkseweg in de wijk Goffert is dit complex te vinden.

Het bestaat uit een erf met een tot boerderij verbouwd voormalig koetshuis. Het is circa 1845 gebouwd. Verder heeft het enkele bijgebouwen en een fruitgaard. De bijgebouwen bezitten geen bijzondere monumentale waarde en vallen buiten de monumentenbescherming.

De boerderij is gelegen aan de rand van het Goffertpark en is vermoedelijk omstreeks 1845 gebouwd als koetshuis voor het naastgelegen herenhuis annex boerderij van Landgoed Heydepark (links op de foto gedeeltelijk zichtbaar). Dit herenhuis is gebouwd in opdracht van P.M.E. Gevers Deynoot op de toen nog onontgonnen heidevelden van Hatert die rondom de stad Nijmegen lagen. In 1952 werd Heydepark onderdeel van het Goffertpark, dat zich in deze tijd in zuidwestelijke richting uitbreidde.

Het koetshuis is op zeker moment verbouwd tot (pacht)boerderij, waarbij het linkerdeel als woongedeelte ging functioneren. Op dat moment verdween de dubbele schuurdeur aan de linkerzijde. Rechts zijn de schuurdeuren gehandhaafd. Aan de achterzijde werd het pand uitgebreid met stalruimten, waarbij het achterste dakschild tot over de stallen werd doorgetrokken en de asymmetrische vorm van het wolfdak ontstond. De verbouwing tot boerderij moet omstreeks 1900 hebben plaatsgevonden.

Aan het eind van de vorige eeuw is het woongedeelte van de boerderij verbouwd tot vakantiewoning. Het overige deel van het pand heeft nog wel een agrarische functie.

DSC 1362 3 edited ShiftN naamDe boerderij is gelegen aan het einde van de Heideparkseweg, een doodlopende weg die vanaf de Muntweg het Goffertpark in loopt, in een bosrijk deel van het Goffertpark aan de rand van enkele kleine weilanden. Het landschap is ter plaatse van de boerderij en het herenhuis iets verhoogd ten opzichte van de weilanden die ervoor liggen, waardoor het geheel een karakteristieke uitstraling heeft gekregen. Links van de boerderij bevindt zich een fruitgaard.

De boerderij is gebouwd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zolder onder een asymmetrisch wolfsdak met een wolfseind aan beide uiteinden. De nok van het dak ligt evenwijdig aan de weg. De goothoogte van het achterschild ligt een verdieping lager dan het voorschild, omdat deze is doorgetrokken over de latere uitbreiding aan het pand. Het dak is gedekt met gesmoorde Oudhollandse dakpannen. Op het dak staat een gemetselde schoorsteen boven het woondeel. In het midden op het voorschild bevindt zich een dakkapel met hooiluik. Op het achterschild staat boven de uitbreiding twee houten ventilatiekanalen die worden afgesloten door een zadeldakje. De gevels van de boerderij zijn gepleisterd en, met uitzondering van de voorgevel, rood geschilderd.

Tegen de linker achterzijde is een aanbouw haaks tegen de achtergevel geplaatst. Deze aanbouw is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en
bestaat uit bouwlaag en een zolder onder lessenaarsdak dat is gedekt met gesmoorde muldenpannen.

De voorgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een overstekende dakgoot. Deze goot wordt in het midden onderbroken door de onderzijde van de dakkapel op het voorschild. Het woondeel aan de linkerzijde bezit op de begane grond twee vensters voorzien van tweeruits schuiframen met tweeruits bovenlichten en houten luiken. In het midden van de gevel is de voordeur aangebracht. Ter plaatse van het bedrijfsdeel bevindt zich een dubbele schuurdeur in een getoogde opening.

Op de verdieping bevinden zich in de voorgevel links twee vensters met vierruits ramen. In het midden, recht boven de voordeur, is een manshoog hooiluik aangebracht. Rechts bevindt zich nog een venster met vierruits raam. De gevelopeningen op de verdieping zijn aan de bovenzijde alle licht getoogd.

De dakkapel op het voorschild wordt aan de bovenzijde afgedekt door een overstekend schilddakje met gesmoorde Oudhollandse pannen en is aan de voorzijde voorzien van een hooiluik.

De linker zijgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door de asymmetrische lijn van het wolfdak van het hoofdhuis en de dakrand van het lessenaarsdak van de aanbouw. De gevel verspringt ter plaatse van de latere uitbreiding van het hoofdhuis naar achteren. De zijgevel van de uitbreiding is iets teruggelegen en gaat, verder naar links, over in de zijgevel van de aanbouw tegen de achtergevel.

Op de begane grond bevinden zich ter plaatse van de uitbreiding en ter plaatse van de aanbouw twee licht getoogde vensters met stalraam. In het midden van de gevel van het hoofdhuis bevindt zich op de verdieping een venster met vierruits raam. Ter plaatse van de uitbreiding is een manshoog hooiluik aangebracht. Tenslotte bevindt zich in het midden bovenin de gevel van het hoofdhuis een rond venster.

De achtergevel van het hoofdhuis wordt aan de bovenzijde afgesloten door een overstekende dakgoot. In de gevel bevinden zich vier getoogde vensters met stalramen die worden afgewisseld met drie staldeuren. Geheel rechts is een aanbouw tegen de gevel aangebouwd. De gevel van de aanbouw parallel aan de achtergevel van het hoofdhuis wordt aan de bovenzijde afgesloten door een platte daklijst. De gevel is ingevuld met een venster met stalraam.

De rechter zijgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door de asymmetrische lijn van het wolfdak. Ter plaatse van het hoofdhuis bevinden zich op de begane grond twee niet oorspronkelijke vensters. In het midden onder de nok is een kleine opening naar de hooizolder aangebracht voor uilen.

Het interieur in het woondeel is gemoderniseerd, maar bezit voor een belangrijk deel de oorspronkelijke indeling. In het woondeel is nog een opkamer boven een kelder aanwezig. De kelder wordt aan de bovenzijde afgesloten door de balklaag van de opkamervloer en is toegankelijk via een schuin geplaatst luik waarop tevens de trap naar de opkamer is bevestigd. Het schuurdeel aan de rechterzijde is nog redelijk oorspronkelijk, maar in de ruimte zijn enkele moderne faciliteiten aangebracht, zoals een toilet, een keukenblokje en een koelcel. De stalruimten in de uitbreiding van het hoofdhuis waren tot voor kort nog in gebruik.

Architectuurhistorische criteria:
Het boerderijcomplex bezit een hoofdhuis, dat een goed voorbeeld is van een tot boerderij verbouwd koetshuis van omstreeks 1845. De functiewijziging van het pand is nog goed afleesbaar in de huidige situatie. Het exterieur is vrij gaaf bewaard gebleven. Het interieur bezit nog enige waardevolle elementen waaronder een kelder met opkamer en de oorspronkelijke indeling. De boerderij heeft een agrarische functie annex vakantiewoning. Vanwege de ouderdom, gaafheid en de aan het pand afleesbare functiewijziging, bezit de boerderij architectuurhistorische waarde.

Stedenbouwkundige criteria:
Het boerderijcomplex concentreert zich rond een boerderij die oorspronkelijk is gebouwd als koetshuis bij het naastgelegen herenhuis "Heydepark". Beide objecten zijn enigszins verhoogd in het groene landschap gelegen en vormen een karakteristiek ensemble. Dit wordt versterkt door het nog aanwezige agrarische karakter van het erf met een bedrijfsmatig achtererf en rechts van de boerderij een fruitgaard. Het complex heeft een relatie met de ontginning van het gebied in het midden van de 19de eeuw. Als zodanig bezit het complex stedenbouwkundige waarde.

Cultuurhistorische criteria:
Het boerderijcomplex bezit een boerderij die is gebouwd als koetshuis bij het herenhuis "Heydepark" en later verbouwd tot boerderij. Beide functies zijn nog afleesbaar aan het pand, waarbij de agrarische functie nog eens wordt benadrukt door het omliggende erf. De boerderij geeft door de dubbele functie zowel een goede indruk van het vroegere leven van de herenboer als dat van een pachtboer. Als zodanig bezit het pand cultuurhistorische waarde.

Deze boerderij is een gemeentelijk monument door de gemeente Nijmegen aangewezen.

datum foto: 22-04-2016
bron foto: Paul Marsman©   


   
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Landgoed Heydepark   

Aan de Heideparkseweg in de de wijk Goffert staat dit landgoed.

Het betreft een geheel gepleisterd boerderij-achtig pand van één bouwlaag, met pannengedekt schilddak. Het langgerekte gebouw is verdeeld in twee woongedeelten, die verschillend zijn uitgewerkt.

Het voorste deel, het eigenlijke herenhuis, heeft een gevel van vijf assen, een voordeur en aan weerszijden daarvan twee zesruits ramen. Daarboven is de gevel hoger opgemetseld tot een schijn-etage waarvan alleen het middengedeelte, dat aan de zolder aansluit, twee vierruits ramen heeft. De topgevel is versierd met opgelegde stuc-bande, evenals de raam- en deuromlijsting. Ook de naam van het buiten is boven de deur aldus uitgevoerd. In de gevel linksonder "eerste steen" met jaartal 184- . Het voorste huis heeft in de zijgevel, links, vier dicht bijeen geplaatste zesruiter-vensters.

DSC 1363 3 ShiftN naamHet achtergedeelte van het huis is de dienstwoning met een drie-assige gevel (voordeur tussen twee ramen) en twee vensters in de zijgevel. Tegen rechtergevel van het pand aanbouwsels uit verschillende tijd. Alle ramen met houten luiken. Bouwjaar: omstreeks 1845 als "heeren-behuizing" voor P.M.E. Gvers Deynoot (1816-1860) gebouwd (tekst "eerste steen").

De voorgevel is omstreeks 1907 gedecoreerd in "Nieuwe Stijl".

Voor Nijmegen uniek voorbeeld van boerderij-achtig landhuis in de voor het eerst in cultuur gebrachte heidevelden rond de stad.
In uiterlijke vorm uitzonderlijk gaaf bewaard gebleven en door de landschappelijke omgeving nog geheel beantwoordend aan de oorspronkelijke opzet.

Dit Landhuis is een door de gemeente Nijmegen aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-04-2016  
bron foto: Paul Marsman©