Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Lange Hezelstraat

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan na de inleiding de objecten in/aan de Lange Hezelstraat in het Centrum / Benedenstad:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).  

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Centrum / Benedenstad  


    

   

    

   

   

  

  

  

       
    
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Lange Hezelstraat

De Lange Hezelstraat staat bekend als de oudste winkelstraat van Nederland. Sinds 1880 is de Lange Hezelstraat echter pas een winkelstraat, erg correct is de betiteling "oudste winkelstraat" dan ook niet. Een betere aanduiding zou zijn: "de oudste straat die nu nog winkelstraat is."

In 1334 wordt de straat samen met de huidige Stikke Hezelstraat nog Hesestraet genoemd. Zoals de naam al aangeeft was het in die tijd een weg naar het dorpje Hees.

DSC 0248 4 edited naamBij de Nieuwe Hezelpoort eindigt de straat. De straat heeft nog verschillende 15e-, 16e- en 17e-eeuwse panden. Veel van de gevels dateren van latere datum. Toch is het straatbeeld vrijwel uniek in Nijmegen. De reden hiervoor is dat de panden in de straat ondanks het bombardement op Nijmegen grotendeels gespaard zijn gebleven. De panden geven zodoende een goed beeld van de verschillende vooroorlogse bouwstijlen. De Lange Hezelstraat herbergt eveneens verschillende historische winkelpanden.

De straat heeft dan weliswaar goeddeels al het oorlogsgeweld door eeuwen heen overleefd, helaas hebben de historische documenten dat niet. met name tijdens het bombardement van 22 februari 1944 en terugtrekkende Duitsers later dat jaar is er in het oude gemeentehuis veel archiefmateriaal verloren gegaan. Daarom is er vaak nauwelijks wat bekend van de panden en de historie er van.

Behalve dat er in de 13e eeuw sprake was van bebouwing van dit gebied is er eigenlijk dus heel weinig bekend van de bebouwing hier. Het is allemaal raden en gissen naar zaken als bouwjaar e.d. Het begon ooit met vrijstaande huizen, maar later is het meer een eenheid in bouw geworden. Alle panden hier zijn onderkelderd met aan elkaar verbonden gewelven met soms gedrukt tongewelf op de muren. Dat laatste doet vermoeden dat de bouw dateert van bovengenoemde periode, maar zekerheid bestaat ook daar niet over. De aanvankelijke bouw was één laag. Later zijn daar verdiepingen opgebouwd. Dit is af te leiden uit de verschillen in bouwtype, bouwstijlen en gebruikte materialen. Pas in de loop van de 20e eeuw kwam er meer duidelijkheid.

DSC 0298 3 edited naamDe hele Lange Hezelstraat, die dus claimt de oudste winkelstraat van Nederland te zijn, is in zijn geheel, dus t/m de Nieuwe Hezelpoort, beschermd stadsgezicht. Vrijwel alle panden hebben ook een monumentenstatus. Slechts enkele panden hebben geen monumentenstatus (meer). Dat komt in vrijwel alle gevallen doordat aanpassingen aan de winkelpui het karakter van het pand teveel heeft aangetast.

Een aantal panden in de Lange Hezelstraat zijn voorzien van vogelmotiefdecoraties in Jugendstil of art nouveau. De vogels lijken op papegaaien of kaketoes.

De straat heeft sinds de herinrichting van 2008 een bestrating met natuurstenen en vernieuwde straatverlichting en fietsenstallingen. Daarnaast zijn er zitelementen aan de straat toegevoegd en zorgen bomen voor een groenere uitstraling.

Op de achtergrond de Nieuwe Hezelpoort (foto boven) en de Stevenstoren (foto onder).

De meeste panden op de Lange Hezelstraat zijn aangewezen als gemeente- respectievelijk Rijksmonument.

datum foto boven: 13-02-2016
datum foto onder: 22-02-2016
bron foto's: Paul Marsman©   


           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Bedrijfshoekpand met woningen
   

Dit complex staat aan de lange Hezelstraat op de hoek met de Parkweg.

DSC 0741 3 edited ShiftN naamBakstenen hoekpand in twee bouwlagen met plat dak en dakschilden langs de gevelzijden. Op de hoek los toegevoegd torenachtig tentdak met een dakkapel. In de afgeschuinde hoek bevindt zich de ingangspartij met daarboven gietijzeren balkon op consoles met drielichtkozijn. Aan de Lange Hezelstraatzijde (1e foto ihier links) is de gevel zes-assig met in de meest linkse as een ingangsportiek. De middelste twee assen zijn uitgewerkt als risaliet. Tussen de twee zij-assen is een smalle pilaster gemetseld, met gestucte diamantkoppen.

De gevel aan de Parkweg (2e foto rechtsonder) is vijf-assig met ingangsportiek in de tweede as. De derde en vierde as zijn uitgewerkt als risaliet. Pilasters tussen de eerste en tweede as en na de vijfde. De etages zijn gescheiden door een geprofileerde band. In de gevels zitten gestucte banden. De ramen van de etages zijn met betegelde borstweringen verfraait. De vensters hebben rechte kozijnen. in de strekken zijn profielstenen en blokken.

Bouwjaar: 1886-1887.
Architect: C. Teunissen.

DSC 0297 4 edited ShiftN naamPand van goede verhoudingen, van belang als hoekoplossing voor beide straten en als ingangsomlijsting van de stad.

Tot voor kort en ook op de foto zat café "De Poort van Hees" er in. Momenteel is het een eetcafé.

Het geheel is aangemerkt als gemeentelijk monument.

datum 1e foto: 22 februari 2016 
datum 2e foto: 6 maart 2016 
bron foto's: Paul Marsman© 

     


           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

 

Bedrijfspand met bovenwoning   

Dit monument is te vinden aan de Lange Hezelstraat.

De kelder met tongewelf en groot formaat baksteen duidt op bebouwing van voor de zeventiende eeuw. Van het pand dat hier ooit gestaan heeft is echter weinig bekend. De Lange Hezelstraat raakte reeds vanaf het einde van de dertiende eeuw bebouwd, voornamelijk met grote, vrijstaande dwarshuizen. Later ontstonden smalle percelen met aaneengesloten bebouwing. Het perceel van de foto maakt deel uit van deze ontwikkeling. Op de stadsplattegrond van Feltman uit 1669 staat al aaneengesloten bebouwing aan de zuidzijde van de Lange Hezelstraat aangegeven.

DSC 3121 3 ShiftN edited naamHet huidige pand is in 1905 geheel nieuw opgetrokken, met behoud van de oude kelder. Daarom is er van dit pand meer bekend dan normaal van historische panden aan de hezelstraat. De bouwtekeningen uit 1905 laten een pand zien zoals grotendeels nu nog aanwezig, maar waarvan alleen de plattegrondindeling verschilt ten opzichte van de huidige situatie. In 1905 was slechts het voorste gedeelte van de begane grondverdieping in gebruik als winkelruimte. Achter de winkel was een woongedeelte met kamer en keuken. Het pand had twee trappenhuizen. Een trappenhuis in het voorste gedeelte en een trappenhuis in het achterste gedeelte. Het achterste trappenhuis is momenteel niet meer aanwezig. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is verlegd ten opzichte van de bouwtekening en komt nu in de keuken in het achterste gedeelte van de eerste verdieping uit.

Beschrijving:
Dit pand bestaat uit een kelder en drie bouwlagen en wordt afgesloten door een plat dak. De voorgevel is opgetrokken in rode verblendsteen met gele banden. Een ruim overstekende gootlijst op klossen bede voorgevel. De begane grondverdieping wordt geheel in beslag genomen door een winkelpui, met rechts de ingang en links een etalagevenster.

De eerste verdieping wordt gedomineerd door een erker. De erker wordt afgesloten door een kroonlijst, waarop een balkon met houten balustrade. Aan weerszijden van de erker is een smal venster afgesloten door een latei te zien.

De tweede verdieping heeft een balkoningang met dubbele deuren en eveneens aan weerszijden smalle vensters afgesloten door een latei.

Interieur:
Onder het voorste gedeelte van het pand bevindt zich een kleine kelder met tongewelf haaks op de voorgevel. Aan de straatzijde is een groot formaat baksteen zichtbaar. Rechts is een dichtgezette doorgang te zien. De vloer is belegd met bakstenen. De begane grond is in gebruik als winkelruimte. In het voorste gedeelte is een plafondbetimmering die vermoedelijk dateert uit de tijd van de verbouwing in 1905. Een trap met kwart leidt naar de eerste verdieping. Aan de voorzijde is een woonkamer en aan de achterzijde de keuken. In de keuken zijn nog een schouwlijst en ingebouwde kast uit 1905 aanwezig. Rechts is boven de verdiepingstrap een venster zichtbaar, dat er op duidt dat hier ooit een lichtkoker was. De tweede verdieping is te bereiken via een trap met geprofileerde trappaal en is verdeeld in een voor- en achterkamer.

DSC 0326 3 edited naamWaardering:
- Pand met architectuurhistorische waarde vanwege de nog gave voorgevel uit 1905 en vanwege de interieurelementen uit de bouwtijd.
- Het pand heeft bouwhistorische waarde vanwege de nog aanwezige kelder met tongewelf.
- Pand heeft stedenbouwkundige waarde als karakteristiek onderdeel van de Lange Hezelstraat en vanwege de parcellering, die ontstaan is vanaf de late-middeleeuwen, als onderdeel van de historische stadsstructuur.

Momenteel zit er een "western store" in.

Van dit pand is, in tegenstelling tot de meeste andere panden van dat deel van de benedenstad, opvallend veel bekend.

Op de tweede foto de begane grond.

Het is een gemeentelijk monument.

datum 1e foto: 3 december 2017 
datum 2e foto: 22 februari 2016 
bron foto's: Paul Marsman© 


 

        
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
Historisch hoekpand, thans café. 

Dit pand aan de Lange Hezelstraat heeft architectuurhistorische waarde vanwege de rijk geornamenteerde en karakteristieke voorgevel en vanwege de interieurelementen uit de late negentiende eeuw en als onderdeel van het oeuvre van de Nijmeegse architect D. Semmelink.

Het gebouw aan de Lange Hezelstraat heeft hoge bouwhistorische waarde vanwege de laat-middeleeuwse kelder met tongewelf en vanwege de verwachting dat achter recente afwerkingslagen nog meer bouwsporen aanwezig zijn. Het gaat hier met name om bouwmuren en vloerconstructies. Ook heeft het pand waarde vanwege de verwachting dat in het huidige pand restanten van het Hof van Camp aanwezig zijn en mogelijk restanten van de eerste stadsomwalling. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de bouwhistorische verkenning van 2002 en aanvullend onderzoek.
Het pand heeft vanwege de opvallende hoogte en de prominente ligging op de hoek van de Bottelstraat en de Lange Hezelstraat stedenbouwkundige waarde.

DSC 0300 3 edited ShiftN naamHet pand heeft cultuurhistorische waarde vanwege de vroegere functie als paardenstalling en café nog zichtbaar in de tekst op de rechter zijgevel. Deze functie kwam veelvuldig voor in de directe omgeving van de stadspoorten.

De kelder met tongewelf evenwijdig aan de Lange Hezelstraat onder het achterste deel van het pand op de foto wijst op een laat-middeleeuwse oorsprong. Op de stadsplattegrond van Feltman uit 1669 is op het perceel een groot vrijstaand pand weergegeven, met langs de Bottelstraat een ommuurde tuin. Gelet op het donker gekleurde dak was er mogelijk sprake van een leien dakbedekking. In archiefgegevens wordt dit pand het Hof van Camp genoemd. Dit hof betrof de rentmeesterswoning van het Cisterciklooster Camp bij Moers (Duitsland) en wordt in archiefstukken omschreven als bestaande uit een huis, hofstat, plaats, tuin, schuur en stal, gelegen bij de Heselpoort, aan de ene zijde naast de stadswal, aan de andere de Bottelstraat, achter strekkende tot het erf van het Carthuizer klooster van Roermond. De naam Hof van Camp wordt reeds in 1446 in archiefstukken vermeld. Hoogstwaarschijnlijk was er daarom al in deze tijd bebouwing op dit perceel van Lange Hezelstraat aanwezig. Na de beeldenstorm in de zestiende eeuw is het perceel verkocht. Volgens Van Schevichaven is het perceel van het Hof van Camp het perceel waar in 1896 het koffiehuis van Van Ellekom met de bijbehorende stallen stond, het pand op de foto aan de huidige Lange Hezelstraat. Ook vermeldt hij dat bij de verbouwing van het perceel enige jaren voor 1896 is gebleken dat de muren bijna een meter dik waren en grotendeels uit blokken zandsteen waren opgetrokken. Of dit muurwerk in het huidige pand nog aanwezig is, is niet bekend. Mogelijk betreft dit muurwerk van de eerste stadsomwalling.

Op een foto van rond 1882 is te zien dat het toenmalige pand uit twee bouwlagen bestond en een gepleisterde lijstgevel en schuiframen met roedenverdeling had. De begane grond had een aanzienlijke verdiepingshoogte. In 1882 is het pand verbouwd naar ontwerp van de Nijmeegse architect D. Semmelink. Bij deze verbouwing is de huidige voorgevel tot stand gekomen en het interieur is aangepast aan de toen heersende mode. Het pand is toen ook met een verdieping verhoogd, aangezien op de foto van 1885 het pand slechts twee bouwlagen telt en thans drie bouwlagen. Op de bouwtekening is de oorspronkelijke pui te zien. In het midden van de pui was de ingang. Rechts van de ingang waren twee gekoppelde ramen met bovenlichten en aan de linkerkant van de ingang waren drie gekoppelde ramen met bovenlichten te zien. De pui werd geleed door gestileerde pilasters, zoals nog steeds aanwezig. Boven de ingang was een balkon gesitueerd. In de twintigste eeuw is de invulling van de pui meerdere malen gewijzigd.

Momenteel zit er een cafë in.

Het pand is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold


Hoekwinkel met bovenwoningen   

Als geheel ontworpen complex van woningen en hoekwinkel aan de Lange Hezelstraat op de hoek met de Nieuwe Markt.

DSC 0296 ShiftN 3 edited naamBakstenen pand in drie bouwlagen met pannengedekte schilddaken en vlakke kroonlijst met consoles. Vensters met licht gebogen bovendorpels op eerste en tweede verdieping. Aan de Hezelstraat zijn negen assen, gedeeltelijk blind. Aan de Nieuwe Markt zijn er acht, waarvan de 1e, 5e en 6e blind. Boven de afgeschuinde winkeldeur is een verbouwd balkon.

Als gevolg van de nodige aanpassingen hebben de panden aan de Lange Hezelstraat, naast de hoekwinkel, een afwijkend uiterlijk

Bouwjaar: circa 1880-1885.

Monumentaal hoekblok van sobere vormen van belang als overgang tussen winkel- en woonstraat.

Dit complex is een door de gemeente Nijmegen aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-02-2016
bron foto: Paul Marsman©    


           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Hoekhuis 

Een woonhuis aan het niet voor gemotoriseerd verkeer afgesloten deel van de Lange Hezelstraat op de hoek met de Kronenburgersingel.

DSC 0366 3 edited ShiftN naam Het is een prominent aanwezig hoekpand van baksteen met geschilderde banden in twee bouwlagen, met vlak dak en aan de straatzijden pannengedekte schilden. Gecementeerd basement met souterrain, daarop bakstenen gevels. De hoek is afgeschuind en uitgewerkt als een driezijdige risaliet van drie assen, bekroond door drie houten, halfronde dakkapellen met ronde ramen. Rechts daarvan de gevel met rechts een vooruitspringend gedeelte en links de deur in een portiek.

Links ervan, aan de Kronenburgersingel eveneens een tweedeling met rechts twee vensters naast elkaar en links beneden een driezijdige erker en daarboven een balkon met deuren. Tussen de etages geprofileerde band, waarop de gecementeerde borstweringen onder de vensters staan. Het pand heeft een kroonlijst met vakken en consoles.

Bouwjaar: 1884, wat afgeleid is van een gedenksteentje.

Zeer belangrijk hoekpand van goede verhoudingen. In essentie gaaf bewaard.

Dit hoekhuis is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-02-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


 

   

           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   

Karakteristiek hoekwinkelpand   

DSC 0306 ShiftN 3 edited naam Dit karakteristiek pand bevindt zich aan de Lange Hezelstraat op de hoek met de Pijkestraat.

Goed onderhouden woon-/winkelpand. Geheel in de stijl van neerlands oudste winkelstraat. Geheel onderkelderd met eeuwenoude gewelfkelders, welke over de hele lengte van de straat ooit onderling verbonden waren.

Van de meeste panden op de Hezelstraat is heel weinig bekend. Zo ook van dit pand niet. Of dat de reden is dat dit pand, als één van de weinige in de Hezelstraat, geen monumentenstatus heeft is niet bekend. Althans; niet bij mij.

Er zit momenteel een traditionele bakkerij in.

datum foto: 22-02-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


 

  

  

  

        
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
De Kronenburgergas   

Ht betreft een smal, doodlopend zijstraatje van de Lange Hezelstraat. Het is vanaf de hoek met de Nieuwe Markt en Parkweg het eerste straatje (gasje) rechts.

DSC 0301 3 edited naamDe gehele bebouwing van dit straatje zijn gemeentelijke monumenten door de gemeente Nijmegen aangewezen. De Kronenburgergas maakt deel uit van de ontwikkeling van de Lange Hezelstraat, die als oudste winkelstraat van Nederland bekend staat. Over die claim is overigens veel discussie. Behalve dat er in de 13e eeuw sprake was van bebouwing van dit gebied is er eigenlijk heel weinig bekend van de bebouwing hier. Het is allemaal raden en gissen naar zaken als bouwjaar e.d.

Het begon ooit met vrijstaande huizen, maar later is het meer een eenheid in bouw geworden. Alle panden hier zijn onderkelderd met aan elkaar verbonden gewelven met soms gedrukt tongewelf op de muren.

Dat laatste doet vermoeden dat de bouw dateert van het begin van de 17e eeuw, maar zekerheid bestaat daar niet over.

De aanvankelijke bouw was één laag. Later zijn daar verdiepingen opgebouwd. Dit is af te leiden uit de verschillen in bouwtype, bouwstijlen en gebruikte materialen.

Pas vanaf 1930 is er volledige duidelijkheid. Toen is een hoekpand met de Lange Hezelstraat grondig verbouwd. Daar zijn alle tekeningen van bewaard gebleven. Vanwege de samenhang met andere panden zijn ook die toen in kaart gebracht.

In 1937 is een zogenaamde insteekverdieping gesloopt. In 1988 is datzelfde pand wederom grondig verbouwd en zijn winkel, achterhuis en woninggedeelte los van elkaar gemaakt.

De Kronenburgergas verbond ooit de Lange Hezelstraat met de stadswallen aan de latere Parkweg, wat blijkt uit de stadsplattegrond van Feltman uit 1669. Door latere bebouwing op de Parkweg, op de foto goed zichtbaar, is de Kronenburgergas een doodlopende gas geworden. Let verder ook op het fraaie uitzicht op de kruittoren.

Alle zichtbare bebouwing, ook die van de Parkweg hebben een monumentenstatus. deels gemeentelijk, maar deels ook rijks.

datum foto: 22-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


        
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   

Laat-middeleeuws pand

DSC 0315 3 edited naam ShiftNDit pand staat op de hoek van de Papengas met de Lange Hezelstraat.

Voorgevel in het derde kwart 19e eeuw gepleisterd en gewijzigd, doch met geprofileerde, natuurstenen waterlijst boven de pui. Gepleisterde zijgevel met muurankers.

Zoals met veel panden op de Lange Hezelstraat is ook van dit pand niet veel bekend.

Gerestaureerd in 1985.

Momenteel heeft het een horecabestemming.

Dit pand is een rijksmonument.


datum foto: 22-02-2016

bron foto: Paul Marsman© 


 

   

    

    

           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Straatwand   

Een straatwand aan de Lange Hezelstraat tussen de Ganzenheuvel en de Begijnenstraat en uiterst links een hoekpand met de Begijnenstraat en de Lange Hezelstraat.

De meeste panden hebben een monumentenstatus, welke hieronder aan de orde komen. Twee er van hebben dat niet. Ook daarover hieronder meer uitleg.

De hele Lange Hezelstraat, die claimt de oudste winkelstraat van Nederland te zijn, is in zijn geheel, dus t/m de Nieuwe Hezelpoort, beschermd stadsgezicht. Vrijwel alle panden hebben ook een monumentenstatus. Slechts enkele panden hebben dat niet (meer). Dat komt in vrijwel alle gevallen doordat een nieuwe winkelpui het karakter van het pand teveel heeft aangetast.

De straat heeft dan weliswaar goeddeels al het oorlogsgeweld door de eeuwen heen overleefd, helaas hebben de historische documenten dat niet. Met name tijdens het bombardement van 22 februari 1944 en terugtrekkende Duitsers later dat jaar is er in het oude gemeentehuis veel archiefmateriaal verloren gegaan. Daarom is er vaak nauwelijks wat bekend van de panden en de historie er van.
______________________________

DSC 0347 ShiftN 3 edited naamHet meest rechtse pand op de hoek van de Ganzenheuvel en de Lange Hezelstraat bestaat uit een voor- en een op de foto niet zichtbaar achterhuis (wel in een bericht elders in deze groep).

De gevel aan de Lange Hezelstraat kreeg rond 1865 zijn huidige uiterlijk, alleen de houten winkelpui werd later aangebracht. Boven de ingang prijkt een zogenaamde 'gaper', die vroeger als symbool van een drogist werd gebruikt.

Hoewel dit pand helemaal aan het begin van de Lange Hezelstraat staat, heeft het als laagste huisnummer nummer 4. Dit wordt verklaard door het feit dat er vroeger op het midden van het huidige pleintje aan het begin van de Ganzenheuvel een aantal panden stond. Van deze panden, die in de jaren '50 werden gesloopt, hadden twee hun adres aan de Lange Hezelstraat. Oorspronkelijk had het hierboven beschreven huis dan ook de huisnummers 6-8.

Dit hoekpand heeft thans een horecabestemming en is een rijksmonument.
________________________________

Het pand links daarvan heeft twee verdiepingen en een hoog zadeldak, evenwijdig aan de straat. Waarschijnlijk 17e eeuw. Het heeft een gepleisterde voorgevel van het karakter wat in het derde kwart 19e eeuw werd toegepast.

Links een fragment van een zijtrapgevel.

Zoals bij de meeste panden in en rond de Lange Hezelstraat is ook van dit pand weinig bekend.

Dit pand is als rijksmonument aangewezen
________________________________

Het smalle pand links daarvan en dus derde van rechts heeft een insteekverdieping, twee verdiepingen daarboven en een dwars zadeldak. Voorgevel is met een puntgevel gebouwd, voorzien van vlechtingen, ontlastingsbogen en muurankers.

De schatting van het bouwjaar is omstreeks 1600.

Ook dit pand is een rijksmonument.
_________________________________

Het vierde pand van rechts is een aanmerkelijk ruimer pand ter breedte van vijf vensterassen, bestaande uit parterre en twee verdiepingen. Er staat een zadeldak op, evenwijdig aan de straat met links een gedeelte van een zijtrapgevel.

De voorgevel stamt uit het midden van de 18e eeuw en is uitgerust met getoogde vensters, waarin later schuiframen uit het tweede kwart der 19e eeuw er in zijn gekomen.

Momenteel zit er in de drie rechter assen een kleine buurtsupermarkt in. De linkse twee assen herbergt een drogisterijketen.

Het is een rijksmonument.
_________________________________

De twee volgende panden, met de roze en gele gevel in de verdiepingen, zijn weliswaar op de verdiepingen zeer fraai gerestaureerd, maar hebben als monument geen enkele waarde (meer). Vermoedelijke oorzaak daarvan zijn de winkelpuien, die in de loop der tijd het oorspronkelijke karakter van de panden teveel hebben aangetast.

Deze twee panden behoren wel tot het beschermd stadsgezicht.
_________________________________

Hierna begint de Begijnenstraat. Het uiterst linkse en gedeeltelijk zichtbare pand op de foto is een hoekpand met die straat gebouwd van baksteen, drie bouwlagen en een plat dak. De winkelingang bevindt zich in de afgeschuinde hoek, geflankeerd door etalages met geschilderde natuurstenen pilasters.

Boven de deur een overhoeks geplaatste polygone erker met een balkon op de tweede etage. Gevel aan de Hezelstraat is assig; aan de Begijnenstraat heeft de gevel drie assen. Gemetseld in geometrische patronen, met uistekende schoorsteen aan de Begijnenstraat (niet zichtbaar).

Bouwjaar: ca. 1925-1930
Voor Nijmegen zeldzaam voorbeeld van bouwkunst in de smaak van de "Amsterdamse School". Goed bewaard.

Dit hoekpand is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.
___________________________________

datum foto: 22-02-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


 

           
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Winkel   

Aan de Lange Hezelstraat is deze winkel te vinden.

Voor de oudere Nijmegenaren is dit pand beter bekend als Sengers. Een winkel waar "van alles en nog wat" te koop was. Wereldberoemd in Nijmegen en omstreken.

De overige panden zijn nagenoeg allemaal rijksmonumenten of anders gemeentelijke monumenten. Het getoonde pand is echter, ondanks de fraai in tact gebleven bovenetage, in geen enkel monumentenbeschermingsprogramma opgnomen. De oorzaak daarvan komt door de vele aantastingen van de winkelpui in de loop der tijd, die inmiddels weinig historische en karakteristieke waarde vertoont. Heel vroeger was dit pand een stadskasteel.

DSC 0351 4 edited ShiftN naam De Lange Hezelstraat claimt de oudste winkelstraat van Nederland te zijn. Over die claim is veel discussie. Vaak wordt de Hezelstraat ook de oudste straat van Nederland genoemd, waar het begrip "winkel" dan beduidend later daaraan kon worden toegevoegd. Al in het begin van de 14e eeuw was hier bebouwing. Alle panden zijn met gewelven en meer onderkelderd. Daaruit is een rijke geschiedenis van deze straat af te leiden. De naam is verbasterd van Hesestraet, samen met de huidige Stikke Hezelstraat de weg van Nijmegen naar het oude Hees. Over deze twee Hezelstraten is elders in deze groep uitvoerigere informatie beschikbaar.

Feit is dat het momenteel één van de weinige, min of meer authentieke winkelstraten van Nijmegen is. De straat is niet betrokken geweest bij het bombardement van 22 februari 1944. Daardoor onderscheid deze straat zich van de rest van het stadscentrum. Dit pand echter, en dan eigenlijk de winkelpui op de begane grond van de huidige winkel onderbreekt jammerlijk het historische karakter van de straat.

Overigens schijnt de winkel zelf, volgens doorgaans welingelichte bronnen, een waar paradijs te zijn voor de liefhebbers van het gebodene. 

Op de verdiepng boven de winkel is een hotel gevestigd, waarvan de ingang helemaal rechts half zichtbaar is. 

datum foto: 22-02-2016 
bron foto: Paul Marsman© 


        
 
logo NG dubbel rood 2 non bold
 

Winkel (thans horeca) met bovenwoning   

Een van oorsprong winkel met bovenwoning aan de Lange Hezelstraat op de hoek met de steeg (gas) Glashuis.

Het betreft een bakstenen hoekpand in drie bouwlagen met pannegedekt schilddak evenwijdig aan de straat. De benedenpui is geheel gepleisterd met blokkenindeling en ingedeeld in een deurpartij met gebogen bovendorpel rechts, en twee als etalage fungerende vensters met gebogen bovenkant links. De pui is bekroond door een tandlijst.

DSC 3128 ShiftN 3 edited naamOp de begane grond is een gemoderniseerd café en links twee huisdeuren. De bakstenen etages daarboven zijn twee-assig.
Op de eerste etage in de geschilderde bakstenen gevel zitten drie ramen met gewijzigde houten omlijsting.
Op de tweede etage lagere ramen. Bovenaan een vlakke kroonlijst met consoles.

Bouwjaar: 1853, waarvan de pui rond 1870 en de bovenetage rond 1890-'95 is gewijzigd. De winkelpui is ca. 1930-'40 vernieuwd.

Goed bewaard pand dat een interessant voorbeeld vormt van overgang tussen woonhuis en winkel. Van belang ook door de ligging. Het bovengedeelte is van belang voor de straatwand en als hoek.

Momenteel zit er horeca in.

Dit hoekpand is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 2 december 2017 
bron foto: Paul Marsman© 


        
   
logo NG dubbel rood 2 non boldTwee winkels met bovenwoningen

Links op de foto een winkel met bovenwoning aan de Lange Hezelstraat.

DSC 0314 3 edited ShiftN naamHoge winkeletage met daarboven geheel gepleisterde gevel van etage waarin drie ramen. Pannengedekt schilddak met eenvoudige dakkapel. De recent gewijzigde pui heeft een oudere omlijsting met een kroonlijst op consoles, met tandfries. Deze is verbonden met een klein balkon met balusters, op consoles. Van de drie vensters met lichtgebogen bovendorpel en geprofileerde lijsten is het middelste uitgewerkt als balkondeur. T-kozijnen. Geprofileerde kroonlijst met tandfries en vier consoles.

Bouwjaar: gevel ca. 1880. Pand 17e-eeuws.

In hoofdvorm goed bewaard gebleven laat-negentiende-eeuws klein winkelpand. Het bovengedeelte is van belang in de straatwand.

Dit pand geniet gemeentelijke monumentenbescherming.
________________

Rechts op de foto eveneens een winkel met bovenwoning.

Geheel gepleisterd bakstenen pand in drie bouwlagen, twee-assig. Winkelpui is recent gewijzigd; op de etages eenvoudige vensters, op de bovenste verdieping korter dan op de eerste etage. Geprofileerde kroonlijst, doorlopend over het op het op overeenkomstige wijze uitgevoerde pand een stukje verderop. Pannengedekt schilddak loodrecht op de straat.

Bouwjaar: de gevel stamt uit de eerste helft negentiende-eeuw. De indeling van het 17de-18de-eeuwse pand is bewaard gebleven.

Eenvoudig pand van vroeg-negentiende-eeuws karakter.

Ook dit pand is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


    

        
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
   
   
Winkelpand met bovenwoning, thans horeca

DSC 0313 3 edited naamDit geheel gepleisterde bakstenen pand in drie bouwlagen en drie-assig staat aan de Lange Hezelstraat in het Centrum / Benedenstad. Winkelpui is recent gewijzigd; op de etages eenvoudige vensters, op de bovenste verdieping korter dan op de 1e etage. Geprofileerde kroonlijst, doorlopend op het op overeenkomstige wijze uitgevoerde er naast. Plat dak met dakschilden.

Bouwjaar: gevel eerste helft negentiende eeuw met behoud van de indeling van het 17e-18e-eeuwse pand.

Eenvoudig pand van vroeg-negentiende-eeuws karakter. Het bovengedeelte is van belang voor de straatwand.

Momenteel zit er horeca in.

Dit pand, waarvan verder weinig bekend is, is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


    

   

           
   
logo NG dubbel rood 2 non boldWoon-, winkelpand
 

Dit pand is te vinden aan de Lange Hezelstraat.

Het werd in 1897 door architect Derk Semmelink (1855-1899) voorzien van een nieuwe voorgevel in een overgangsarchitectuur, beïnvloed door de Art Nouveau, maar ook in zekere mate door de Hollandse Renaissance. Met uitzondering van de vermoedelijk oudere kelder dateert ook de rest van het pand uit de negentiende eeuw. Semmelink ontwierp de gevel in opdracht van de heer A.D.A. van den Dungen aan de zuidzijde van de Lange Hezelstraat, één van de oudste winkelstraten van Nederland.

Deze straat, aanvankelijk een woonstraat, voerde vanaf de Grote Markt in westelijke richting naar de voormalige Hezelpoort, één van de toegangspoorten tot de oude vestingstad. Het zeer smalle pand, waarvan de voorgevel bijzonder goed bewaard is gebleven, is verbonden met de achterliggende bebouwing aan de Hessenberg 17-21. De bebouwing aan de Hessenberg valt buiten de bescherming. Het pand ligt in het sinds 1980 van Rijkswege uit beschermde gedeelte van de binnenstad van Nijmegen

Omschrijving
DSC 3122 3 ShiftN edited naamDit smalle winkel/woonhuis bestaat uit een gedeelte met drie bouwlagen en een volwaardige, grotendeels platgedekte, zolderverdieping aan de straatzijde, verbonden met een lager gedeelte met een plat dak daarachter. Tussen beide bouwdelen bevindt zich een tussenlid waarin het trappenhuis is opgenomen. Door de groepering van bouwdelen op deze manier ontstond er een binnenplaats, die bij een latere wijziging ter hoogte van de eerste bouwlaag van een plafond is voorzien. Behalve de in combinatie van metselwerk en natuursteen uitgevoerde voorgevel en de in kruisverband gemetselde achtergevel van de het lagere bouwdeel, zijn de zichtbare delen van de overige gevels gepleisterd en (wit)geschilderd.

De VOORGEVEL aan de Lange Hezelstraat is in Vlaams verband gemetseld en voorzien van een rijk decoratieschema in natuursteen. De smalle gevel kent drie bouwlagen en een zolderverdieping die aan de voorzijde is voorzien van een hoog oplopend dakschild dat met asfaltleien is bekleed en door profiellijsten wordt omsloten.

Dit dakschild steekt iets uit boven het platte dak van de kamer direct daarachter. De structuur van de voorgevel wordt bepaald door een gevelbrede winkelpui op de begane grond met daarboven een tussen hoeklisenen geplaatste driezijdige erker met borstwering en balkon, daarboven een smaller balkon met een iets terug liggende pui en eindigend in een geveltop met twee zolderramen. Ter plaatse van de liseen links bevindt zich een oorspronkelijke hemelwaterafvoer. Het in metselwerk uitgevoerde gedeelte van de gevel is horizontaal geleed door 'speklagen' die verwijzen naar de invloed van de Renaissance.

De winkelpui op de begane grond is voor wat betreft het in het gevelvlak gelegen gedeelte gemoderniseerd met behoud van de oorspronkelijke grondvorm. Rechts van de moderne deur bevindt zich een grote etalageruit op een geprofileerde hardstenen borstwering met twee, van roosters voorziene, kelderlichten. De deur ligt iets terug waardoor de borstwering een smalle schuingeplaatste zijde heeft.
Boven de etalage bevindt zich een gevelbrede strook met acht bovenlichten met glas-in-loodvulling, gescheiden door smalle bewerkte stijlen. Hierboven bevindt zich het uitkragende balkon van de erker op de verdieping. Dit balkon rust op een in het zicht gelaten stalen balk met een H-profiel en voorzien van klinknagels en rozetmotieven.

Het balkon maakt deel uit van de in natuursteen uitgevoerde puiomlijsting. Deze bestaat uit twee penanten met zeer rijk bewerkte, volumineuze, consoles aan weerszijden van de strook bovenlichten. De penanten eindigen als balkon ter plaatse van het verdiepingbalkon, waar ze via afzaten over gaan in de baksteenlisenen die de verdiepingen van de voorgevel begrenzen. De consoles en kapiteelachtige elementen in de winkelpui zijn met Art Nouveau motieven uitgevoerd. Ook het in natuursteen uitgevoerde balkon bevat dit soort motieven. In het midden van het balkon bevindt zich in reliëf de naam A.D.A. vd. Dungen. De driezijdige erker op de verdieping heeft een omlijsting in natuursteen.

De voorzijde is voorzien van een stolpraam met een 3-ruits bovenlicht. De beide schuingeplaatste zijden bevatten elk een smalle balkondeur met een 2-ruits bovenlicht. Al deze bovenlichten hebben een glas-in-loodvulling. Op de erker bevindt zich de opengewerkte stenen balustrade van het balkon op de derde bouwlaag. Boven de stenen balustrade bevindt zich een ijzeren reling met door de Art Nouveau bebevestigingselementen. De houten balkonpui bevindt zich iets terug liggend in een segmentboogvormig afgesloten opening in het gevelvlak. Deze muuropening heeft een stenen omlijsting met halfzuiltjes. De segmentboog heeft in kunststeen en hardsteen uitgevoerde geboorte- , sluit- en tussenstenen en wordt begeleid door een geprofileerde, horizontaal afgesloten, waterlijst.

De houten balkonpui bevat een dubbele deur met meerruits zijlichten en een 10-ruits bovenlicht. De houten zwikvullingen zijn met snijwerk gevuld. Hierin bevinden zich onder meer wapenschildjes die niet verder zijn ingevuld of mogelijk overgeschilderd zijn. De horizontale waterlijst bevindt zich ter hoogte van de bewerkte hardstenen goot aan weerszijden van de gemetselde geveltop. De gootdelen worden ondersteund door gestileerde leeuwenkoppen met in de opengesperde muil initialen die mogelijk verwijzen naar de naam van de opdrachtgever: DU(ngen). Boven de leeuwenkoppen bevinden zich meerzijdige opzetstukken. De gemetselde geveltop kraagt iets uit en is met hardstenen elementen gedecoreerd. In de geveltop bevindt zich een twee door een hardstenen stijl gescheiden zolderramen met elk een 4-ruits bovenlicht. Onder het venster bevindt zich een rechthoekig veld met daarin, in relihet Romeinse jaartal MDCCCXCVII (1897).

De ZIJGEVELS van het pand zijn nauwelijks zichtbaar. Ter plaatse van de rechterzijgevel bevindt zich een uitgemetselde schoorsteen over de gehele bouwhoogte en op de zolderverdieping raam. De linkerzijgevel is nergens goed zichtbaar. De beide bouwdelen zijn verbonden door een van een aflopend dak voorzien gedeelte van drie bouwlagen, waarin het trappenhuis is opgenomen.

In de binnenhof die daardoor is ontstaan zijn in de ACHTERGEVEL van het hogere bouwblok boven elkaar twee samengestelde (oorspronkelijke) kozijnen in een segmentboogvormig afgesloten muuropening zichtbaar. De kozijnen bestaan uit een stolpraam, twee zijlichten en drie bovenlichten en bevinden zich op de tweede en derde bouwlaag. Daarboven bevinden zich twee stolpramen met een enkelruits bovenlicht. In de gevel van het trappenhuisgedeelte bevinden zich boven elkaar twee kozijnen in een segmentboogvormige vensteropening. De ramen zijn gemoderniseerd. In de gevel van het lagere bouwdeel bevindt zich aan zijde van de binnenhof op de tweede bouwlaag (keuken) een samengesteld kozijn als vernoemd. Hier is echter een schuifraam in plaats van een stolpraam gebruikt. Boven dit raam bevindt zich een geprofileerde goot op klossen en een steil, met asfaltleien bekleed, lessenaarsdak dat overgaat in een plat dak. De achtergevel van dit bouwdeel is in kruisverband gemetseld en voorzien van enkele ramen.

De RUIMTELIJKE INDELING van het pand is nog voor een groot deel aanwezig en voor een ander deel herleidbaar. De entreepartij met gang was vroeger gescheiden van het winkelgedeelte, maar vormt nu grote ruimte die overgaat in het nu overdekte binnenplaatsje tussen beide bouwdelen. De vloer van dit binnenplaatsje is in terrazzo uitgevoerd. Links van de binnenplaats bevindt zich het tussenlid dat beide bouwdelen met elkaar verbindt en waar zich ook de trap naar de kelder bevindt. Vanaf de keldertrap bevindt zich op het kelderniveau een lange, aflopende gang die pas op enkele meters afstand van de voorgevel overgaat in een gepleisterd tongewelf. De keuken bevindt zich in het lagere bouwdeel.

Het oorspronkelijke INTERIEUR is voor een belangrijk deel nog aanwezig. Het trappenhuis is oorspronkelijk en voorzien van stuclijsten tegen het plafond, geprofileerde trappalen en ijzeren spijlen. In de keuken bevindt zich nog een stucplafond. In het pand zijn de paneeldeuren gespaard gebleven. Hoewel de winkelruimte is gemoderniseerd, is boven het verlaagde plafond de oorspronkelijke detaillering, verwijzend naar een kamer en suite en een schuifdeurconstructie naar de binnenplaats, nog aanwezig. Ook zijn hier nog stucplafonds, profiellijsten en vermoedelijk nog restanten van het oorspronkelijke behang aanwezig. Op de verdieping van het bouwdeel aan de Lange Hezelstraat bestaat de kamerindeling voornamelijk uit voor- en achterkamers en bevinden zich nog eenvoudige stucplafonds, inbouwkasten en enkele schoorsteenmantels.

Waardering:
- Van architectuurhistorische waarde als nagenoeg volledig gaaf bewaard gebleven winkelpand met bovenwoning, waarbij de overgangsarchitectuur van de voorgevel sterk is bedoor de Art Nouveau en (in mindere mate) door de Neo-Renaissance. Het pand valt op door de smalle hoge voorgevel, die een bijzonder uitgewerkte detaillering en een evenwichtig karakter heeft. Kenmerkend zijn het overvloedige gebruik van natuurstenen elementen in combinatie met baksteen. Door de nog duidelijk in de ruimtelijke indeling zichtbare scheiding tussen woon- en winkelfunctie, is er tevens sprake van typologische waarde. Het pand vormt een karakteristiek en goed bewaard ontwerp binnen het oeuvre van de bekende, vooral in Nijmegen werkzame, architect Derk Semmelink. Veel van zijn scheppingen zijn inmiddels verloren gegaan of sterk gewijzigd.
- Van stedenbouwkundige waarde als opvallend onderdeel van de aaneengesloten bebouwing aan de zuidzijde van de Lange Hezelstraat, van de oudste winkelstaten van Nederland. In combinatie met de overige monumentale architectuur in deze straat heeft dit pand een onmisbare beeldbepalende functie binnen het beschermde stadsgezicht van Nijmegen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de functie van woon- en winkelpand in een straat die van een woonstraat langzaam getransformeerd is tot een straat waarin winkelen en wonen werd gecombineerd. De groei van Nijmegen als winkelstad is een typisch negentiende eeuws fenomeen dat pas plaats kon vinden na de slechting van de wallen.

Dit woon-/winkelpand is een rijksmonument.

datum foto: 2 december 2017 
bron foto: Paul Marsman© 


 

        
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

Woon-/winkelpanden

Deze staan aan de Lange Hezelstraat op de hoek met de Jodenberg.

Het pand op de foto bestaat uit drie bouwdelen, namelijk een drielaags bouwdeel aan de Lange Hezelstraat, een tweelaags bouwdeel met kapverdieping hierachter aan de Jodenberg en een drielaags bouwdeel achter dit tweede bouwdeel. De drielaags bouwdelen worden afgedekt door een een plat dak, het tweelaags bouwdeel door een plat dak met aan de straatzijde een dakschild. Alle gevels zijn opgetrokken in baksteen metselwerk. In het voorste bouwdeel zijn banden en siermetselwerk van gele baksteen aangebracht. De hoeken van de gevels van dit bouwdeel zijn tot boven de dakrand opgetrokken.

De kelders met tongewelven onder het huidige pand duiden op een oudere voorganger. Wanneer deze voorganger tot stand is gekomen is niet bekend. Op de stadsplattegrond van Feltman uit 1669 is op de hoek van de Lange Hezelstraat en de toenmalige Jodengas een tweelaags pand met een zadeldak evenwijdig aan de voorgevel te zien. Achter dit pand staat aan de Jodengas een tweelaags pand met een zadeldak evenwijdig aan de Jodengas. Uit archiefgegevens blijkt dat op het perceel in 1696 een pand stond dat De hopwagen heette. Van dit pand is verder weinig bekend. Mogelijk heeft er vanaf de laat-middeleeuwen een voorhuis met bijbehorend achterhuis op het perceel gestaan. De structuur van de kelders duidt op deze opbouw. In elk geval blijkt uit de Kadastrale Minuut van 1830 dat toen ook al het nevenadres Jodenberg 1 bij dit perceel van Lange Hezelstraat hoorde. Uit archiefgegevens blijkt dat in 1837 op het perceel een kleurververij was gevestigd. In 1868/1869 heette deze ververij De Blauwe Hand. Uit 1900 dateert een tekening van een nieuwe pui voor het bouwdeel aan de Lange Hezelstraat. Historische foto's laten rond dit jaar een tweelaags pand van twee traveeën met een lijstgevel zien. De kap is op de foto niet zichtbaar. In 1907 werd dit pand vervangen door het huidige pand, waarbij de kelders van de voorganger behouden bleven. Voorhuis en achterhuis werden bij deze verbouwing geïntegreerd in het ontwerp. Uit 1949 dateert een ontwerp voor het verhogen van de gevel van het achterhuis aan de Jodenberg met een extra verdieping. De kapverdieping werd gewijzigd in een volwaardige verdieping, afgesloten door een plat dak. Volgens de bouwtekening was het achterste deel van de kapverdieping verbrand. In 1950 zijn de twee voorste vensters in de zijgevel aan de Jodenberg vervangen door een etalage met entree. Op dit moment was er een ijssalon in het pand gevestigd. De architect van dit plan was Emile Francois Estourgie. De winkel op de begane grond is in 1972 vergroot door een samenvoeging met het achtergelegen vertrek.

DSC 0345 3 edited ShiftN naamZowel de voorgevel als de rechter zijgevel van het voorste bouwdeel worden afgesloten door een overstekende houten gootlijst op klossen, die zich tussen de hoger opgetrokken muurdammen bevinden. Op de begane grond bevindt zich een winkelpui bestaande uit geschilderde natuurstenen zuilen met gestileerde kapitelen, waarop een gietijzeren puibalk rust. De puibalk wordt ondersteund door opengewerkte gietijzeren korbelen. De pui heeft in elke gevel een etalagevenster. De ingang bevindt zich in een afgeschuinde hoek tussen de voor- en zijgevel. De voorgevel heeft op zowel de eerste als de tweede verdieping twee vensters met H-ramen onder een strek van helderrode baksteen. De rechter zijgevel bevat op elke verdieping een blindvenster eveneens onder een strek van helderrode baksteen.

Het middelste bouwdeel heeft op de begane grond een dichtgezet etalagevenster en een dichtgezet smal venster en op de verdieping twee vensters. De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gootlijst op klossen. Op het dakvlak boven dit bouwdeel zijn twee dakkapellen geplaatst. De gevel van het derde bouwdeel wordt afgesloten door een eenvoudige gootlijst. Op de begane grond zijn een ingang, een recente garagedeur en een dichtgezet venster aanwezig. De eerste verdieping bevat een deur met een hijsbalk, geflankeerd door twee vensters met T-ramen. De tweede verdieping heeft drie vensters, aanvankelijk voorzien van T-ramen met driedelige bovenlichten.

Het pand bezit drie kelders. De voorste kelderruimte heeft een afmeting van 3,90 meter bij 7,37 meter en wordt afgedekt door een stenen tongewelf met de kruin haaks op de Lange Hezelstraat. In deze kelder zijn sporen van dichtgezette toegangen en kelderlichten zichtbaar. De vloer is belegd met plavuizen (23 x 23 cm). De middelste keldderruimte is 4 meter bij 5,09 meter en bezat oorspronkelijk een tongewelf, dat voor de helft is vervangen door ijzeren balken met bakstenen troggewelfjes. De achterste kelderruimte meet 3,30 meter bij 3,65 meter en heeft een tongewelf met de kruin haaks op de Lange Hezelstraat. De vloer is belegd met plavuizen.

De indeling van de verdiepingen dateert vrijwel geheel uit 1907, met uitzondering van de vergrootte winkelruimte. In het interieur zijn nog oorspronkelijke interieuronderdelen uit 1907 aanwezig, waaronder de trappen, kozijnen, ramen en tweepaneelsdeuren, diverse betimmeringen en stucwerkplafonds in diverse kamers.

Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de architectuur uit het begin van de twintigste eeuw. Het exterieur met gevels en winkelpui en de interieurelementen uit deze periode zijn hier onderdeel van. Binnen de context van de Nijmeegse binnenstad zijn maar betrekkelijk weinig panden uit deze periode gaaf behouden gebleven.

Het pand heeft bouwhistorische waarde vanwege de kelders, die bij een voorganger van het huidige pand horen en een vermeende ouderdom bezitten en een bijzondere opbouw en samenstelling.

Het pand heeft stedenbouwkundige waarde als markant onderdeel van de Lange Hezelstraat en de hoek met de Jodenberg.

Momenteel zit er, sinds ca. 1971 een traditionele kaaswinkel in, waarvan wel eens gesteld wordt dat ze daar meer verstand van kaas hebben dan alle inwoners van Gouda, Leiden en Edam bij elkaar. Die kaaswinkel zat voorheen een stukje verderop en heeft dus een hele lange traditie.

Dit pand is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

Het pand, gedeeltelijk rechts op de foto en eveneens aan de Lange Hezelstraat, heeft een min of meer vergelijkbare historie. Oorspronkelijk als woonhuis gebouwd pand in drie bouwlagen, drie-assig. Schilddak met pannen. De ingang bevindt zich in de zijgevel; de hoofdfastaat aan de Lange Hezelstraat.
Benedenetage gestuct met blokken; drie vensters met gebogen bovendorpel. De etages daarboven baksteen. Op elke etage drie ramen met geprofileerde stuclijst en gebogen bovendorpels; het middelste venster van de eerste verdieping uitgewerkt als balkondeuren met klein balkon. Kroonlijst met grote gootconsoles en vakken. Dakkapel van zelfde model als de raamomlijstingen.

Het pand is wat de bovenetages betreft gelijk aan en aansluitend bij het pand op de Jodenberg.

Bouwjaar: ca. 1870.

Hoekpand van zeer goede verhoudingen, gaaf bewaard, als zodanig van groot belang voor de plein-achtige straatwand ter plaatse.

Ook dit pand is een door de gemeente aangewezen gemeentelijk monument.

datum foto: 22-02-2016
bron foto: Paul Marsman©   


                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte