Binnenkort op
logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Ubbergseveldweg en Kopse Hof

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Ubbergseveldweg en Kopse Hof in Nijmegen Oost:   

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Oost.   


    

   

   

    

    

   

   

   

    

   

  
   
logo NG dubbel rood 2 non bold
   

Domus Magnus   

Lentebloesem op de Ubbergseveldweg voor het oude schippersinternaat "Domus Magnus." Het heeft ook een tijd deel uitgemaakt van scholengemeenschap "De Klokkenberg."

DSC 1237 4 edited ShiftN naamHet gebouw, dat oorspronkelijk bestond uit twee volledige spiegelbeeldige door muren gescheiden scholen, is een voor Nijmegen uitzonderlijk monumentaal schoolgebouw uit het interbellum.

Door de situering op de heuvelrand stedenbouwkundig van belang. Zeer gaaf bewaard gebleven. Het is gebouwd in 1926-1927 en ontworpen door architect H.A. Pothoven. Het uitzicht aan de achterkant over de Ooijpolder mag als fantastisch beoordeeld worden.

Momenteel zit er een super luxe en ook super duur verzorgingshuis voor ouderen in.

Het is een gemeentelijk monument.

datum foto: 7 april 2016
bron foto: Paul Marsman©   


    

   

   

   

   

   

  
     
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
   
Het Lindenlaantje / Kopse Hof

Dit laantje bevindt zich op Het Kops Plateau, in de volksmond de "Kopse Hof" genoemd. 

DSC 1639 3 edited naamMijn inziens het mooiste stukje van dat gebied. Zowel hartje zomer, maar ook in de winter. De eerste foto hier links betreft de zomerse situatie. Op de foto verderop is de winterse sfeer te zien.

Het Kops Plateau is een hoge vlakte en verlaten stuk groen in het oosten van Nijmegen dat ooit deel uitmaakte van een Romeinse versterking op de noordgrens van het Romeinse Rijk. Het plateau wordt vaak gezien als openbaar terrein waar men heerlijk in de natuur kan wandelen en waar men kan genieten van een prachtig uitzicht op (en over) de Ooijpolder.

Het Kops Plateau is echter meer dan een inspirerend en rustgevend stuk groen waar men kan genieten van het natuurlijk schoon. Dit is dé plek van waaruit ruim 2000 jaar geleden de ontwikkeling van Romeins Nederland werd geregisseerd en in meerdere tijdsvakken door verschillende volkeren werd bewoond.

Het onderzoek naar het Romeinse verleden in Nijmegen begon al vroeg. Vermoedelijk is Willem van Berchen omstreeks 1465 de eerste die geloofde dat Julius Caesar de stichter van Nijmegen was. Sindsdien is archeologisch en historisch onderzoek naar de Romeinse geschiedenis onlosmakelijk verbonden met de stad. Lange tijd heeft men, met archeoloog J.H. Holwerda voorop, gedacht dat het Oppidum Batavorum (Stad der Bataven) er gevestigd was en werd de opgraving hiervan wel meer dan eens “de Nachtwacht van de Nederlandse archeologie” genoemd. Inmiddels weten we, aan de hand van de vondsten die militair van aard zijn en dateren van rond de jaartelling, dat het gaat om een reusachtig Romeins Praetorium.

De oudste archeologische sporen die zijn gevonden op het Kops Plateau zijn vermoedelijk van een aantal grafkuilen aan de zuidkant van het plateau. Naast de grafkuilen zijn op het plateau meerdere grafheuvels en elf stenen cirkelvormige plateaus gevonden die vermoedelijk zijn aangelegd gedurende het laatste deel van de bronstijd. Vanaf één van de stenen plateaus werd een stenen pad aangelegd naar een klein heiligdom. Het is het oudst bekende heiligdom in Nederland van dit type. Naast de verschillende grafvelden en grafheuvels uit eerdere periodes zijn er aanwijzingen dat de bewoners die er leefden, voordat de Romeinen kwamen, woonden aan de westkant van het Kops Plateau.

DSC 0936 4 edited naamIn het jaar 12 v.Chr. vestigden de eerste Romeinen zich op het Kops Plateau. Met de komst van de Romeinen brak er een nieuwe periode aan voor dit gebied. Het plateau kreeg een bijzondere functie, namelijk dat van een commandocentrum. Vanuit het Kops Plateau stuurden hoge Romeinse officieren de strijd aan. Dit is bekend omdat er sporen zijn gevonden die erop wijzen dat er een groot aantal officierswoningen heeft gestaan.

Daarnaast was op het plateau een zogenaamd praetorium, oftewel commandantswoning gevestigd. Hierin woonde de Romeinse bevelhebber van het machtige leger, bestaande uit meer dan 10.000 soldaten, dat rond 19 v.Chr. door de Romeinse keizer Augustus naar deze regio werd gestuurd. Dit leger had als missie Germanië tot aan de Elbe te veroveren.

De commandantswoning is uniek in Nederland. Hoewel de constructie van hout was, zoals alle gebouwen in die periode, had deze woning verschillende architectonische elementen die normaal alleen in Italiaanse stadswoningen aanwezig waren. Bovendien is de woning in verhouding tot het legerkamp zeer groot. Het gebouw had een totaal oppervlak van 1700 vierkante meter en stond aan de noordkant van het plateau waardoor het een prachtig uitzicht bood over de huidige Ooijpolder.

Bij één ruimte van het praetorium, waarbij de buitenmuur ontbrak, kon de bewoner overdekt genieten van het panoramische uitzicht over het land van de Bataven. Er heerst tot op heden nog veel onzekerheid over wie de bewoner was. Een mogelijkheid is dat de Romeinse generaal Nero Claudius Drusus, kortweg Drusus, er woonde. Hij was immers de leider van de legers in dit deel van het Romeinse Rijk. Bovendien beschouwde keizer Augustus hem als zijn bekwaamste bevelhebber.

In 69 n.Chr. veranderde er een hoop in Romeins Nederland. Zo kregen de Romeinen te maken met de Bataafse opstand. Als gevolg van de Bataafse opstand werd de Romeinse nederzetting geheel verwoest en afgebrand. Een nieuwe nederzetting werd gevormd op de plek van het huidige Waterkwartier en liep door tot aan de rivier die destijds wat zuidelijker stroomde dan nu. 

In 98 na Chr. toog de nieuwe keizer Traianus direct na zijn aantreden naar die nieuw nederzetting om Novio Magus de Romeinse stadsrechten te verlenen als eerste nederzetting op het grondgebied van het huidige Nederland. Hieraan ontleent Nijmegen haar claim de oudste stad van Nederland te zijn. Het was dus die nieuwe nederzetting die de Romeinse Stadsrechten verkreeg en niet het Kops Plateau.

Het Kops Plateau veranderde uiteindelijk van een legerkamp in een kampdorp. In de eeuwen die volgden werd het Kops Plateau nog door andere volkeren bewoond en werd deze unieke, maar bovenal strategische locatie, voor verschillende doeleinden gebruikt. Na WOII zijn op het andere deel dan van dit Lindenlaantje noodwoningen gebouwd, om tegemoet te komen aan de vraag naar woningruimte die ontrstond door het bombardement van 22 februari 1944. Deze noodwoningen hebben daar enkele decennia gestaan. Nadat die afgebroken waren heeft de Kopse Hof een recreatieve bestemming gekregen.

Het Kops Plateau is een natuurmonument.

datum eerste foto: 16-07-2016
datum tweede foto: 12-03-2016
bron foto's: Paul Marsman©   


  
   
logo NG dubbel rood 2 non bold

   
Theresia-, nu Jenaplanschool  

Bakstenen gebouw van één bouwlaag aan de Ubbergseveldweg met hoge pannen tentdaken. Langgerekt hoofdgebouw met rechts een iets naar voren springend ingangsgedeelte. In de gevel van de hoofdvleugel vier raampartijen bestaande uit drie lage openslaande vensters met daarboven groot bovenlicht verdeeld in negen horizontale vakken. 

DSC 0231 4 edited ShiftN naamDe ingangspartij heeft links een voordeur, terugliggend in een door een hoekkolom gevormd portiek. Daarnaast oorspronkelijk een rij hooggeplaatste lage vensters onder het overstekende dak, deels door een groot venster vervangen, deels gewijzigd. Ook in de aansluitende zijgevel rechts zijn de grote ramen gewijzigd. Tegen deze gevel is een monumentale schoorsteen met baksteen-ornamentiek. De achterzijde vormt met een uitspringend gedeelte links (de achterkant van de ingangspartij) een spiegelbeeld van de voorgevel, doch is door aanbouw e.d. ingrijpend gewijzigd. 

Bouwjaar: 1931
Architect: J.G. Deur

Goed voorbeeld van een landelijk gelegen, aan de onderwijsopvattingen van die tijd beantwoordend schoolgebouw. Karakteristiek voor het werk van de architect Deur, doch minder goed bewaard.

Stedenbouwkundig interessant in combinatie met de ertegenover gelegen school van dezelfde bouwmeester. 

Dit schoolgebouw is door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. 

datum foto: 13-02-2016  
bron foto: Paul Marsman©   


   

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte