Binnenkort op logo banner NG smal in hoogte:  
 - Mogelijkheid aan deze website te doneren
 - Veel moois in Ubbergen en Beek 
 - Het ontstaan van de Broerdijk   
 - Kerken in Lindenholt

Lent, Vossenpelssestraat, Bekkersland en Smitjesland

logo NG dubbel rood 2 non boldOp deze pagina staan de objecten in/aan de Vossenpelssestraat, Bekkersland en Smitjesland in Lent (Nijmegen Noord):  

Klik op het item wat u wilt zien voor directe toegang of scroll door alle artikelen van deze straat. Via het balletje met pijl rechts onderaan komt u hier weer terug (browsers in Windows).   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen Noord (Lent).   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

       

 

 

   logo NG dubbel rood 2 non bold


Boerderij Bekkersland   

Een voormalige boerderij, Bekkersland genaamd van het hallehuistype met achterzijde gekeerd naar de vroegere Bloemerstraat in Lent.

Nadat Lent bij Nijmegen werd gevoegd is, om verwarring met de Bloemerstraat in Nijmegen te voorkomen, deze straat naar deze boerderij vernoemd: Bekkersland.

Het opschrift: "Bekkersland anno 1840" (niet zichtbaar) verwijst naar oudere oorsprong als de huidige eind 19de eeuwse gevelindeling doet vermoeden.

DSC 2667 Lent Bekkersland 10 3 edited naamDe boerderij heeft een zadeldak met wolfseinden en grotendeels riet met onderste dakranden van zowel rode als blauwe pannen boven lage zijgevels. De oorspronkelijke voorgevel (niet zichtbaar) is van schoon metselwerk met 3-tal 6-ruitsschuiframen en een voormalige voordeur met bovenraam, alsmede 2 zolderramen onder verhoogd wolfseind.

Gepleisterde zijgevels met gewijzigde indeling. De eveneens wit gepleisterde en op de foto zichtbare achtergevel bezit een symmetrische indeling van segmentboog deel- en staldeuren en hooiluik, alsmede 2-tal gietijzeren ramen ter weerszijde van de deeldeuren.

Een goed voorbeeld van een midden 19de eeuwse hallehuisboerderij, waarvan ondanks de wijziging in woonhuis en verlegging van de entree het oorspronkelijke karakter voor een belangrijk deel is gehandhaafd. Op grond van de herkenbare verwijzing naar het oorspronkelijke karakter van de omgeving zowel van beeldbepalende als historische waarde.

Deze voormalige boerderij is een gemeentelijk monument.

datum foto: 16-05-2017 
bron foto: Paul Marsman© 


       
 

 

 

  logo NG dubbel rood 2 non bold
   
Boerderijcomplex

Aan het Smitjesland te Lent.

Het bestaat uit een erf met kleine, gepleisterde hallehuisboerderij, een waterput en kruidenierperenboom, daterend uit de negentiende eeuw.

Beide zijdakschilden van de boerderij zijn voorzien van een later aangebrachte en niet waardevolle dakopbouw.

Het boerderijcomplex is gelegen in het buurtschap De Vossenpels, ten westen van de Vossenpelssestraat. De boerderij ligt aan de noordzijde van het straatje Smitjesland. De linker zijgevel is naar de straat gekeerd. Voor de voorgevel van de boerderij bevinden zich de kruideniersperenboom en de waterput (op foto zichtbaar).

In eerste instantie lagen de boerderijen van het buurtschap Vossenpels met name aan de Vossenpelssestraat (de weg van Lent naar Bemmel). Op de kadastrale kaart uit 1832 zien we, afgezien van de lintbebebouwing aan de Vossenpelssestraat, enkele verspreid staande boerderijen in het land hierachter. Van de later aangebrachte dwarswegen, Bloemenstraat (thans bekkersland), Bergstraat en Smitjesland, is nog geen sprake. Deze boerderij is op het kadastrale minuutplan ook nog niet aangegeven, wat betekent dat de boerderij na 1832 is gebouwd. Vermoedelijk stamt het boerderijtje uit het midden van de negentiende eeuw.

DSC 2668 Lent Smitjesland 4 3 edited naamDe kleine hallehuisboerderij is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft een afgewolfd zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en zijn voorzien van witgeschilderd pleisterwerk. De boerderij is rondom voorzien van een donkergeschilderde plint. Het dak is aan de bovenzijde met riet gedekt, aan de onderzijde met gesmoorde muldenpannen. Ter plaatse van de brandmuur bevindt zich op de nok een gemetselde schoorsteen.

De voorgevel van de boerderij heeft een asymmetrische indeling. In het midden bevindt zich een groot vierkant venster met twee vierruits onderlichten en twee tweeruits bovenlichten. Vermoedelijk stamt dit venster uit de eerste decennia van de twintigste eeuw.
Rechts van het grote venster bevindt zich de eenvoudige, opgeklampte voordeur met tweeruits bovenlicht. Links van het grote venster bevindt zich een klein vierruits venster. Direct onder de dakrand bevindt zich nog een klein vierruits venster.

Ter hoogte van de zoldervloer en direct onder de dakrand bevinden zich enkele eenvoudige schietankers in de gevel. De ankers ter hoogte van de zoldervloer zijn in verband met de grote raampartij aan de onderzijde afgezaagd.

De gevel wordt ter plaatse van de schuine dakranden afgewerkt met eenvoudige houten windveren.

De linker zijgevel heeft een vrij forse dakopbouw. De voorzijde van de dakopbouw ligt in het vlak van de gevel, hierin is een venster aangebracht. Voor het overige is de linkerzijgevel gesloten.

In het midden van de achtergevel bevindt zich een enkele, opgeklampte houten deur met getoogde bovenzijde. Deze deur geeft toegang tot de deelruimte. Boven deze deur bevindt zich een houten hooiluik. Direct links en rechts van de deur zijn kleine rechthoekige vensters aangebracht. Rechts in de gevel bevindt zich een halfrond gietijzeren stalvenster.

Ter hoogte van de zoldervloer en direct onder de dakrand bevinden zich enkele eenvoudige schietankers in de gevel.
De gevel wordt ter plaatse van de schuine dakranden bemet eenvoudige houten windveren.

Ook de rechter zijgevel heeft een vrij forse dakopbouw. De voorzijde van de dakopbouw ligt in het vlak van de gevel, hierin is een venster aangebracht. Verder bevindt zich rechts in de gevel een tweeruits venster.

In het achterhuis van de boerderij zijn enkele ruimten afgescheiden; deze worden nu gebruikt voor woonfuncties. De oorspronkelijke scheiding tussen het voorhuis en het achterhuis (de brandmuur) is echter nog herkenbaar aanwezig. De kelder met opkamer is verdwenen.

De wand haaks op de voorgevel, links van de voordeur is uitgevoerd in leemstenen. Tegen de achtergevel bevindt zich nog compleet ankerbalkgebint.

Voor de voorgevel van de boerderij staat aan de linker zijde een fraaie kruidenierperenboom die in het begin van de twintigste eeuw is geplant. Dit soort perenboom wordt ook de Oomskinderpeer genoemd. Het ras is vlak voor de Eerste Wereldoorlog vermoedelijk ontstaan in Zuid Holland en is verspreid door de familie Kruidenier. Het was een zeer populair ras, maar wordt inmiddels niet meer commercieel geteeld. De kruideniersperenboom wordt gerekend tot de oude fruitrassen en is zeldzaam geworden in ons land.

Rechts bevindt zich een waterput met een kleine overkapping. Het gedeelte boven het maaiveld lijkt te zijn vernieuwd; het gemetselde gedeelte onder het maaiveld is ouder.

Architectuurhistorische criteria:
Het boerderijcomplex bestaande uit erf, met boerderij, waterput en kruideniersperenboom vormt een goed voorbeeld van een erf met een eenvoudige, negentiende-eeuwse hallehuisboerderij. Dit traditionele type boerderij is inmiddels zeldzaam geworden in Lent. Ondanks de wijzigingen in de zijgevels zijn de oorspronkelijke hoofdvorm en structuur van het pand goed herkenbaar gebleven. Ook het interieur bezit enkele waardevolle elementen, waaronder de brandmuur, de binnenmuur links van de gang en het ankerbalkgebint tegen de achtergevel. Als zodanig heeft het pand architectuurhistorische waarde.

Stedenbouwkundige criteria:
Het boerderijcomplex maakt onderdeel uit van de historische gegroeide open bebouwing aan het Smitjesland en herinnert aan het oorspronkelijke grondgebruik van dit gebied. Als zodanig heeft het geheel stedenbouwkundige waarde. De boerderij, waterput en perenboom hebben ten opzichte van elkaar een ensemblewaarde.

Cultuurhistorische criteria:
Het boerderijcomplex herinnert aan de geschiedenis van Lent, waarin land- en tuinbouw altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Bovendien geeft de boerderij een beeld van het vroegere agrarisch bestaan in een eenvoudige Lentse boerderij. Als zodanig heeft het geheel cultuurhistorische waarde.

Op de dag van de foto was de achterkant volledig in renovatie en grotendeels daarvoor afgebroken. Ik neem aan dat daarna de toch wel wat vervallen voorkant aan de beurt is.

Deze boerderij is gemeentelijk aangewezen als beschermd monument.

datum foto: 16-05-2017 
bron foto: Paul Marsman© 


       
   

 

 

logo NG dubbel rood 2 non bold
Tuindersboerderij
   

   
Een tuindersboerderij aan de Vossenpelssestraat in Lent.
Deze boerderij is in 1939 gebouwd en bezit een sobere architectuur met weinig uitgesproken stijlkenmerken. In het Vlaams verband waarin de gevels zijn gemetseld is nog enige invloed van het Baksteenexpressionisme te zien. Het tuinhek langs de voorzijde dateert, afgaand op het geometrische patroon van het siersmeedwerk van de toegangspoort, vermoedelijk uit een latere periode dan de boerderij, omstreeks 1950-60.

De oorspronkelijke opzet van de tuindersboerderij met de opdeling in woon- en bedrijfsdeel is gaaf bewaard gebleven. Achter de boerderij bevinden zich diverse typen kassen van verschillende ouderdom. Deze maken geen onderdeel uit van de bescherming.

De tuindersboerderij is gelegen in het buurtschap Vossenpels ten noordoosten van Lent, waar het deel uitmaakt van de veelal agrarische lintbebouwing die zich langs de Vossenpelssestraat uitstrekt. Hoewel de tuinbouw al vanaf de late middeleeuwen een rol speelt in de ontwikkeling van het dorp Lent, dateren de overgebleven tuindersboerderijen vrijwel allemaal uit de 19de en 20ste eeuw.

De tuindersboerderij is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit één bouwlaag en een zolder onder een, met gesmoorde muldenpannen gedekt, zadeldak. Op de nok van het dak bevinden zich twee gemetselde schoorstenen. In beide dakschilden bevindt zich een dakraam. Daarnaast bevindt zich in het linker zijschild een dakkapel. De gevels van het pand zijn gemetseld in rode baksteen in Vlaams verband.

DSC 2661 Lent Vossenpelssestraat 23 3 edited naamDe voorgevel heeft een symmetrische indeling en wordt aan de bovenzijde afgesloten door de overstekende rand van het zadeldak. De hoofdentree is in een portiek in het midden van de gevel gesitueerd. Aan weerszijden hiervan bevinden zich twee vensters met elk twee gekoppelde drieruits schuiframen. De vensters worden geflankeerd door houten luiken. Op de zolder bevinden zich twee vensters met elk twee gekoppelde smalle tweeruits schuiframen. In het midden van de geveltop is een smal venster met een raam aangebracht. Alle vensters in de gevels worden aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag.

De linker zijgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een overstekende dakgoot. Rechts in de gevel bevinden zich twee vensters met elk twee smalle gekoppelde drieruits schuiframen. De vensters worden geflankeerd door houten luiken en worden aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag. Links in de gevel, ter hoogte van het achterhuis, bevindt zich een dubbele, houten, rechtgesloten schuurdeur. Deze wordt aan weerszijden geflankeerd door een venster met een vierruits stalraam. Recht boven de schuurdeur wordt de dakgoot onderbroken door de aangekapte dakkapel met houten hijsluiken, die in het linker dakschild is aangebracht.

De achtergevel is niet bezichtigd.

De rechter zijgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door de overstekende dakgoot en bezit van links naar rechts; twee vensters met een gekoppeld drieruits schuifraam, een venster met een zesruits schuifraam en een toiletraam. Ter hoogte van het achterhuis bevinden zich nog enkele stalramen. De vensters in het woongedeelte zijn voorzien van houten luiken en worden aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag.

Het interieur is niet bezichtigd.

Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een tuinhek dat bestaat uit drie gemetselde hekpalen met daartussen een smeedijzeren (spijlen)hek. Tussen de linker twee hekpalen bevindt zich de hoofdentree naar het erf. De draaibare delen van het hek zijn hier voorzien van spijlen waartussen cirkels en gekantelde vierkanten zijn aangebracht. Links van het toegangshek is het hekwerk voorzien van siersmeedwerk in een fantasiepatroon.

Architectuurhistorische criteria:
De tuindersboerderij met tuinhek is een, voor Nijmegen, goed voorbeeld van een tuindersboerderij uit de periode 1930-40. De architectuur van het pand is eenvoudig. Het Vlaams metselverband van de gevels laat enige invloed zien van het Baksteenexpressionisme. Het tuinhek dateert vermoedelijk van omstreeks 1950-60. De oorspronkelijke opzet van de boerderij met woondeel en bedrijfsgedeelte is goed bewaard gebleven. Het complex heeft architectuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een tuindersboerderij uit de vooroorlogse periode.

Stedenbouwkundige criteria:
De tuindersboerderij met tuinhek is van stedenbouwkundig belang als onderdeel van de historisch gegroeide bebouwing aan de Vossenpelssestraat.

Cultuurhistorische criteria:
De tuindersboerderij met tuinhek herinnert aan de belangrijke rol die de tuinbouw heeft gespeeld in de sociaal-economische geschiedenis van Lent. Het complex is van de weinige voorbeelden die hier nog aan herinneren. Om deze reden is het complex van cultuurhistorisch belang voor Lent.

Deze tuindersboerderij is inclusief het tuinhek een gemeentelijk aangewezen monument.

datum foto: 16-05-2017 
bron foto: Paul Marsman© 


 

                                         Design details: Paul Marsman© logo banner NG smal in hoogte